środa, 19 Gru 2018

LogowanieO patronie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bartosz Zięba   
czwartek, 10 lutego 2011 21:09

„Żyj pełnią życia i daj żyć innym”

Zygmunt Władysław Steinborn

 

Urodził się 21 lutego 1959 roku w Skórczu. Syn Franciszka i Stanisławy Steinborn.  Miał dwoje starszego rodzeństwa –  siostrę Teresę i  brata Andrzeja. Ojciec był leśniczym. Jego rodzinna miejscowość to Mirotki na Kociewiu, w której w latach 1966 – 1974 uczęszczał do szkoły podstawowej. W latach 1974-78 był uczniem Państwowego 4-letniego Technikum Rachunkowości Rolnej w Skórczu w woj. gdańskim (obecnie pomorskim).

W latach 1978 - 1982 studiował na Uniwersytecie Gdańskim na wydziale Ekonomiki Produkcji w zakresie ekonomiki i organizacji produkcji – specjalność: ekonomika
i organizacja przemysłu i uzyskał tytuł magistra ekonomii.

 

Podczas studiów w 1981roku zawarł związek małżeński z Bogumiłą Grochulską,

w którym w 1984 roku urodziła się córka Katarzyna Maria  .

Od 2 września 1982 roku do 26 sierpnia 1983 roku odbył czynną służbę wojskową – praktyka w Gdyni. 31 sierpnia 1988 roku otrzymał stopień podporucznika.

 

Od 1 października 1983 roku został zatrudniony w Szkole Podstawowej w Przezmarku jako nauczyciel wychowania fizycznego i biologii. Pracował w niej do 31 sierpnia 2000 roku czyli do zlikwidowania w ramach reformy oświaty 8-letnich szkół podstawowych. W roku szkolnym 1999/2000 był także nauczycielem wychowania fizycznego w nowo powstałym (reforma oświaty) Gimnazjum Publicznym w Przezmarku.

 

Na czas od 1 września 2002 roku do dnia 31 sierpnia 2007 roku, w wyniku konkursu ogłoszonego przez organ prowadzący Gimnazjum Publiczne w Przezmarku – Radę Gminy Stary Dzierzgoń, została powierzona Mu funkcja Dyrektora Gimnazjum Publicznego
w Przezmarku. Pełnił tę funkcję z wielką troską o poprawę warunków nauki uczniów.
W ciągu czterech i pół roku przyczynił się poprzez pozyskiwanie funduszy z różnych źródeł pozarządowych (sponsorzy, sprzedaż „cegiełek” na remont szkoły, itp.) do wymiany okien
i oświetlenia w budynku szkolnym, remontu łazienek uczniowskich, wymiana podłogi na dolnym korytarzu, utwardzenie parkingu dla autobusów szkolnych, wyłożenie polbrukiem placu przed szkołą.

 

Działalność społeczna:

W latach 1994 – 2002 (dwie kadencje) pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy w Starym Dzierzganiu.

Od października 2002 roku działał jako Radny Powiatu Sztumskiego i wybrano
Go Przewodniczącym Rady Powiatu Sztumskiego. W 2006 roku po raz drugi powierzono
Mu ponownie powyższą funkcję na kolejne cztery lata.

Ponadto był ławnikiem w Sądzie Rejonowym w Malborku, a później (2004 – 2007) ławnikiem w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

Podnoszenie aktywności sportowej dzieci i młodzieży wiejskiej (pomoc dzieciom
z rodzin w trudnej sytuacji materialnej – bezpłatne obozy rekreacyjno – sportowe, organizowanie dla nich sprzętu sportowego) było tylko jedną z form Jego działalności społecznej. Nie tylko mieszkał w naszej gminie, ale zabiegał także o jej rozwój i integrację mieszkańców (zainicjowanie Turnieju Piłkarskiego „Dzikie Drużyny”, który na stałe wpisany jest w kalendarz imprez sportowych na terenie naszej gminy, organizowanie festynów gminnych i powiatowych).

 

Działalność w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu:

 

Opiekun i Prezes Szkolnego Klubu Sportowego „Przezmark”. Klub został założony z Jego inicjatywy, w celu przygotowania i rozwoju pod względem sportowym młodzieży, co bardziej mobilizowało do osiągania coraz lepszych wyników sportowych. Czego potwierdzeniem są medale i czołowe miejsca na zawodach rejonowych, wojewódzkich, międzywojewódzkich
i ogólnopolskich (lekko atletyka, piłka ręczna, piłka nożna, tenis stołowy i unihokej).

Do najważniejszych osiągnięć należy zaliczyć:

Ø  Złoty medal (pierwszy dla województwa elbląskiego) Justyny Markiewicz w rzucie dyskiem na XIX Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Krakowie
i ustanowienie nowego rekordu okręgu.

Ø  I miejsce w rzucie dyskiem wyżej wymienionej zawodniczki w Małym Memoriale im. Janusza Kusocińskiego w Poznaniu.

Ø  II miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorek Szkolnego Związku Sportowego
w Kielcach.

Ponadto uczniowie Zygmunta Steinborn zdobyli około 180 medali i 100 pucharów
na różnych zawodach i imprezach sportowych.

Za bardzo dobre wyniki sportowe Zarząd Główny przyznał szkole nagrodę w postaci zestawu piłek do gier zespołowych. Sekcje Lekkoatletyki i Unihokeja otrzymały z Urzędu Kultury Fizycznej sprzęt o wartości 7500zł. Szkoła systematycznie otrzymywała
od Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego  sprzęt sportowy (piłki, oszczepy, dyski, dresy, koszulki, buty lekkoatletyczne) oraz dofinansowania na organizowane od 1985 roku
w okresie ferii zimowych i wakacji obozy rekreacyjno-sportowe (głównie w Skórczu).

Przyczynił się do poszerzenia bazy sportowej szkoły.

Dzięki Jego zaangażowaniu powstały:

  • rzutnia do dysku,
  • rzutnia do kuli i oszczepu,
  • skocznia do skoku w dal
  • studziesięciometrowa bieżnia

Przez kilka lat organizator i gospodarz Mistrzostw Powiatu w Indywidualnych
i Sztafetowych Biegach Przełajowych i w Piłce Ręcznej. Współorganizator Mistrzostw Powiatu w Unihokeju, Lekkoatletyce i Piłce Nożnej.

Zorganizował Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka”. Jego podopieczni wygrali ten finał, a następnie awansowali z turnieju międzywojewódzkiego
na Finał Ogólnopolski w Słubicach, gdzie zajęli VI miejsce.

 

W tej dziedzinie również pełnił szereg funkcji społecznych:

Ø  Przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych
w Malborku.

Ø  Członek Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Malborku.

Ø  Członek Zarządu Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Gdańsku.

Ø  Członek Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Sztumie.

Ø  Członek Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki w Gdańsku.

 

Cieszył się wielkim uznaniem wśród młodzieży i w środowisku, czego dowodem jest wybór przez czytelników dodatku Dziennika Bałtyckiego „Powiśle” na „ Belfra 2000”.

Nagła  i niespodziewana śmierć w dniu 14 stycznia 2007 roku przerwała realizację tak wielu Jego planów dotyczących rozwoju Gimnazjum (m.in. budowy hali sportowej)
i społeczności Ziemi Sztumskiej.

 

Znaczenie Zygmunta Steinborn w historii naszej szkoły, gminy, powiatu ma wielką wagę w realizacji głównych kierunków pracy wychowawczej szkoły:

Ø  Uświadomienie podstawowych zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich (znaczenie autorytetu w życiu człowieka),

Ø  Rozwijanie postaw społecznych na rzecz drugiego człowieka (znaczenie postawy społecznego zaangażowania) -

Ø  Rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej (wprowadzenie w świat tradycji regionu i należących do niego wartości).

Poprawiony: czwartek, 10 lutego 2011 21:12