czwartek, 23 Paź 2014

Wykaz Podręczników

LogowanieGimnazjum Publiczne im. Zygmunta Steinborn w Przezmarku
Otwarcie sali gimnastycznej
Wpisany przez Aneta Szmelter-Ubramek   
poniedziałek, 06 października 2014 21:33

19 września 2014 roku odbyła się uroczystość otwarcia sali sportowej przy Gimnazjum Publicznym im. Zygmunta Steinborn w Przezmarku. Niespełna rok od rozpoczęcia prac budowlanych obiekt został oficjalne oddany do użytku. Spełniły się marzenia kilku pokoleń uczniów i nauczycieli w tym również patrona naszego gimnazjum Zygmunta Steinborn.

W przygotowanie uroczystego otwarcia sali zaangażowało się wiele osób: władze gminy, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni szkoły, uczniowie, rodzice oraz liczni przyjaciele szkoły. Dołożono starań, aby sala i jej otoczenie wyglądały pięknie, a przybyli goście z przyjemnością spędzili czas.

Z racji tak wielkiego święta, jeszcze przed przybyciem zaproszonych gości, Wójt Gminy Pan Marek Turlej przywiózł ogromny tort, którym poczęstował wszystkich uczniów i pracowników naszej szkoły.

 

 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: ks. dziekan Antoni Myjak, Wójt Gminy Stary Dzierzgoń, Starosta Powiatu Sztumskiego, przedstawiciele sejmiku wojewódzkiego, dyrektor Departamentu ds. Sportu w Urzędzie Marszałkowskim województwa pomorskiego, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Obecni goście w swoich przemówieniach zgodnie podkreślali wagę inwestowania w obiekty sportowe, dające uczniom możliwość prawidłowego fizycznego rozwoju i doskonalenia sportowych umiejętności. Doceniono rolę jaką wiele osób odegrało w powstaniu sali. W sposób szczególny podkreślono zaangażowanie patrona szkoły, który jako lokalny działacz sportowy i społeczny dokładał wszelkich starań w poszerzanie zaplecza sportowego naszego gimnazjum. Wójt Gminy Stary Dzierzgoń Pan Marek Turlej podziękował wszystkim za zaangażowanie w powstanie sali i wręczył pamiątkowe statuetki. Na ręce gospodarza uroczystości Pani dyrektor Bogumiły Steinborn zaproszeni goście wręczali prezenty głównie w postaci różnego rodzaju piłek i innego sprzętu sportowego.

 

 

Część artystyczną zaproponowali gościom sami uczniowie, nawiązując w programie między innymi do tradycji olimpijskich i osiągnięć sportowych szkoły. Wzięła w nim udział blisko połowa młodzieży uczącej się w naszej szkole. Program był bardzo wzruszający, często nagradzany oklaskami w trakcie jego trwania. Niejeden z zaproszonych gości ocierał łzy.

 

 

Po części artystycznej nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi, którego dokonali: Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Alicja Glajch, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Dorota Letkiman, dyrektor gimnazjum Pani Bogumiła Steinborn, Przewodniczący Rady Gminy Stary Dzierzgoń Pan Marian Maślanka oraz Wójt Gminy Stary Dzierzgoń Pan Marek Turlej.

 

 

Aby ustrzec ćwiczących w nowej sali gimnastycznej od kontuzji oraz zapewnić im i całemu gronu pedagogicznemu przychylność losu ks. dziekan Antoni Myjak dokonał poświęcenia obiektu. Następnie udaliśmy się wszyscy do wnętrza sali, gdzie przywitała nas grupa taneczna cheerleaderek swoim tańcem.

 

 

W czasie uroczystości zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzania placówki.

Mamy nadzieję, że ten nowoczesny obiekt sportowy będzie służył nie tylko naszym uczniom, ale także innym mieszkańcom gminy Stary Dzierzgoń.

 
Wybory Samorządu Uczniowskiego
Wpisany przez Aneta Szmelter-Ubramek   
piątek, 26 września 2014 15:39

Dnia 12 września 2014 r. przeprowadzone zostały w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone były one kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie naszego gimnazjum. Komisja wyborcza w składzie: Klaudia Walasek z kl. I a, Anna Czerska z kl. II a, Angelika Karolewska z kl. II b, Ines Czarnak z kl. III a, Cezary Kordan z kl. III b czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów.

Uczniowie wybierali również opiekunów Samorządu Uczniowskiego, którzy w danym roku szkolnym będą czuwać nad pracą i działalnością uczniów oraz wspierać ich w realizacji pomysłów.

 

 

Największą liczbę głosów zdobyła i została nową przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Alicja Glajch z klasy II a, a jej zastępcą został uczeń klasy II b - Radosław Letkiman.

Pozostali wybrani członkowie Samorządu Uczniowskiego będą działać w następujących sekcjach:

SEKCJA ORGANIZACYJNA:

-  Agata Jurkiewicz

-  Ewa Stando

-  Kamila Mędrek

-  Joanna Chodyna

 

SEKCJA KULTURALNA:

-  Małgorzata Pułjanauskas

-  Olga Malanowska

-  Agata Butajło

 

SEKCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

-  Wiktoria Kałdonek

-  Aleksandra Hordyńska

-  Dagmara Smażych

-  Daria Ćwiklińska

 

SEKCJA PORZĄDKOWA:

-  Damian Tomaszewski

-  Hubert Juchno

-  Marcin Chojnacki

 

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2014/2015 zostali: Pani Ewelina Paluch i Pan Wojciech Puton.

Poprawiony: piątek, 26 września 2014 16:10
 
Kalendarz roku szkolnego 2014/2015
Wpisany przez Aneta Szmelter-Ubramek   
poniedziałek, 01 września 2014 18:56

 

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015


1 września 2014 r.- Rozpoczęcie roku szkolnego

14 października 2014 r.- Dzień Edukacji Narodowej

1 listopada 2014 r.- Wszystkich Świętych

11 listopada 2014 r.- Dzień Niepodległości

23-31 grudnia 2014 r.- Zimowa przerwa świąteczna

1 stycznia 2015 r.- Nowy Rok

6 stycznia 2015 r.- Święto Trzech Króli

30 stycznia 2015 r.- Zakończenie pierwszego okresu nauki

2–15 lutego 2015 r.- Ferie zimowe

2–7 kwietnia 2015 r.- Wiosenna przerwa świąteczna

21–23 kwietnia 2015 r.- Egzaminy Gimnazjalne

1 maja 2015 r.- Święto Pracy

2 maja 2015 r.- Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

3 maja 2015 r.-  Święto Konstytucji 3 Maja

4 czerwca 2015 r.- Boże Ciało

5 czerwca 2015 r.- Święto Szkoły

26 czerwca 2015 r.- Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Podpisane, mające moc prawną Rozporządzenie MEN w sprawie organizacji roku szkolnego, daje dyrektorom większą autonomię w planowaniu czasu pracy szkoły i dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych (do 8 dni).

W związku z tym dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Zygmunta Steinborn w Przezmarku w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców ustala następujące dni wolne (bez odpracowywania):

  • 10 listopada 2014 r.
  • 22 grudnia 2014 r.
  • 2 stycznia 2015 r.
  • 5 stycznia 2015 r.
  • 21, 22, 23 kwietnia 2015 r. (egzamin gimnazjalny),
  • 5 czerwca 2015 r.

Jednocześnie szkoła zapewnia opiekę wszystkim uczniom, którzy zgłoszą się do szkoły w ww. dniach wolnych od zajęć dydaktycznych.

Poprawiony: poniedziałek, 01 września 2014 19:12
 
Nabór uzupełniający do projektu "Twoja szansa na sukces"
Wpisany przez Aneta Szmelter-Ubramek   
czwartek, 07 sierpnia 2014 11:24

 

 

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie „Twoja szansa na sukces”

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH na potrzeby projektu „Twoja szansa na sukces”

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Twoja szansa na sukces”

Poprawiony: niedziela, 10 sierpnia 2014 16:11
 
Zakończenie roku szkolnego 2013/2014
Wpisany przez Aneta Szmelter-Ubramek   
środa, 02 lipca 2014 13:09

„To już jest koniec…” – taki napis widniał w naszym gimnazjum w ostatnim dniu roku szkolnego 2013/2014. Tego dnia wszyscy udaliśmy się na mszę świętą odprawioną przez ks. dziekana Antoniego Myjaka. Następnie podczas uroczystego apelu, po odśpiewaniu hymnu narodowego nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły klasom drugim.

 

 

Pani dyrektor Bogumiła Steinborn powitała serdecznie przybyłych gości: ks. dziekana Antoniego Myjaka, Pana Marka Turleja Wójta Gminy Stary Dzierzgoń, Pana Krzysztofa Kosudę Z-cę Wójta Gminy Stary Dzierzgoń, Panią Dorotę Letkiman Przewodniczącą Rady Rodziców oraz rodziców uczniów naszej szkoły.

 

 

Po powitaniu gości nastąpiło rozdanie świadectw absolwentom naszego gimnazjum oraz nagród, podziękowań i gratulacji m.in. za: udział w konkursach, pracę w Samorządzie Uczniowskim, pracę w Sklepiku Szkolnym „Grosik” oraz działalność w różnych kołach zainteresowań. Rodzicom uczniów kończących gimnazjum z wyróżnieniem pani dyrektor Bogumiła Steinborn wręczyła listy gratulacyjne, natomiast rodzicom, którzy włączali się w życie szkoły i chętnie nam pomagali - podziękowania za pracę na rzecz szkoły.

Najlepszymi absolwentami w tym roku okazali się: Marlena Jędrzejak ze średnią ocen 5,5 oraz Konrad Abramczyk, który ukończył gimnazjum ze średnią ocen 5,4. Uczniom, którzy najlepiej napisali egzamin gimnazjalny Wójt Gminy Pan Marek Turlej wręczył nagrody rzeczowe. A byli to: Marlena Jędrzejak i Dominik Krzyżanowski.

 

 

Pozostali uczniowie kończący gimnazjum z wyróżnieniem to:

Dominik Krzyżanowski

Klaudia Standarska

Klaudia Ciach

Malwina Sikora

Maria Kaczmarek

Maria Borowiec

 

 

Do najlepszych uczniów klas I i II należą:

Alicja Glajch – klasa I a

Jakub Kosuda – klasa I b

Angelika Karolewska – klasa I b

Ewa Stando – klasa I b

Ines Czarnak – klasa II a

Sara Karpiniak – klasa II b

Marek Czop klasa II b


 

Po rozdaniu świadectw, na pożegnanie klas trzecich, klasy drugie zaprezentowały krótkie występy artystyczne. Następnie klasy trzecie pożegnały młodszych kolegów, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły.

 

 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego i pożegnania klas III zakończyliśmy smutnym akcentem. Pożegnał się z nami również p. Wojciech Puton. Dziękujemy p. Wojtkowi za ośmioletnią pracę w naszej szkole i życzymy wielu sukcesów w dalszej pracy zawodowej.

 

 

Absolwentom gimnazjum życzymy samych sukcesów w nowych szkołach. A Wam drodzy uczniowie słonecznych, udanych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji.

Do zobaczenia 1 września 2014 roku!


Poprawiony: środa, 02 lipca 2014 14:10
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 27